wtorek, 20 września 2016

Вишивани інсалацйі / wyszywane instalacje Raquel Rodrigo


Raquel Rodrigo то іспаньска артистка народжена в Вальенцйі.
Тепер творит в Мадриті, на котрого вулицях презентує свій найновший проект- хафтувани інсталацйі.
Металеви кратовниці сут для ней канвом, на котрій кольоровима мотузками вишила рожі.
Кед шукате доброй нагоди шоб одвідити Іспанію- власні сте го нашли!


***

Raquel Rodrigo to hiszpańska artystka pochodząca z Walencji.
Obecnie tworzy w Madrycie, na którego ulicach prezentuje ona swój najnowszy projekt- haftowane instalacje.
 Metalowe kratki stały się dla niej kanwą, na której kolorowymi sznurkami wyszyła róże.
 Jeśli szukacie kolejnego powodu by odwiedzić Hiszpanię- właśnie go znaleźliście!

Źródła: Bored Panda

czwartek, 15 września 2016

Тренди осін/зима 2016 trendy jesień/zima

Кінец літа / koniec lata
В повітрі чути кінец літа.
 Покля погода дописує треба використати літню гардеробу.
 Коралова суконка з хафтом хрестиками буде ідеальна до іманя остатніх
 теплих промені сонця!
***
W powietrzu czuć koniec lata.
 Dopóki pogoda dopisuje trzeba wykorzystać letnią garderobę.
 Koralowa sukienka z haftem krzyżykowym będzie idealna do łapania ostatnich
 ciepłych promieni słońca!Fot.: lumpy2.deviantart.com/art/Tales-in-forest-404709559
piątek, 2 września 2016

Кісто з яфирами / Ciasto z jagodami


Кісто з яфирами, то барс скорий і простий перепис. Ідеальний коли приіжджают незаповідани гості! Найліпше смакує на свіжо, конечні з кавом або чайом і в добрим товаристві!
***
Ciasto z jagodami, to bardzo szybki i prosty przepis. Idealny, gdy wpadają niezapowiedziani goście!
Najlepiej smakuje na świeżo, koniecznie z kawą lub herbatą i w miłym towarzystwie!Складніки:
130г маргарини
яйця
100г цукру
30г лікеру байлейс
200г муки пшеничной
1 чубата ложка порошку до печиня
Щипта солі
Жмень яфир
Цукор пудер до посипаня кіста

Składniki:
130g margaryny
2 jajka
100g cukru
30g likieru baileys
200g mąki pszennej
1 czubata łyżka proszku do pieczenia
szczypta soli
garść jagód
cukier puder do posypania
Розгріти пєкарник до 180 стопні. До велькой миски вшмарити мягку маргарину, яйця, цукор, лікєр, муку, порошок до печиня і кусціок соли. Утерти міксером на гладку масу. Кісто переложити на натолщену бляху, посипати свіжима яфирами. Печи около 30 хвилин, по винятю посипати цукром пудром.
***
Rozgrzać piekarnik do 180 stopni. Do dużej miski wrzucić miękką margarynę, jajka, cukier, likier, mąkę, proszek do pieczenia i szczyptę soli. Utrzeć mikserem na gładką masę.
Ciasto przełożyć do natłuszczonej blachy, posypać świeżymi lub mrożonymi jagodami.
Piec około 30 minut, po wyjęciu posypać cukrem pudrem.


Смачного!
Smacznego!niedziela, 21 sierpnia 2016

Спомини з Ватри в Ждині / wspomnienia z Watry z Zdyni

Коли юж си кус одпочалам, хцу вернути споминами до Ватри в Ждині. Што рока забава і спітканя зо знакомима переплітают ся для мене з праціом в обслузі сцени. Тридцет четверту Ватру, запамятам яко винятково вдалу. Вернулам з нєй з почутям, же тот час використалам в 150%. Што правда потім одсиплялам єй през 24 години, але вартало!
***
Po wakacyjnym odpoczynku, chcę wrócić wspomnieniami do Watry w Zdyni. Co roku zabawa i spotkania z przyjaciółmi przeplatają się tam dla mnie z pracą w obsłudze sceny. Trzydziestą czwartą Watrę, zapamiętam jako wyjątkowo udaną, wróciłam z niej z poczuciem, że ten czas wykorzystałam w 150%. Co prawda, później odsypiałam ją 24 godziny, ale było warto!Мою увагу звернули строі солісток, котри експериментуют з традиційнима мотивами. Клясичний дует простой спіднички і вишиванки, штораз частіше заступают максималістично фолькови стилізацйі. Традіцийни кривульки лучени сут зо шнурами червених коралі, а прости суконки в цілости покривают містерни вишитя. Мотив вишиванок можна найти навіт на шкарпетках!
***
Moją uwagę zwróciły stroje solistek, które eksperymentują z tradycyjnymi motywami. Klasyczny duet prostej spódniczki i wyszywanki, coraz częściej ustępuje miejsca maksymalistycznie folkowym stylizacjom. Tradycyjne krywulki łączone są ze sznurami czerwonych korali, proste sukienki w całości pokrywają misterne hafty, a motyw wyszywanki zdobi nawet skarpetki!


Ватра билаби ничим без чудовой публики і фантастичних артистів. Музика при котрій ноги сами рват ся гуляти і горяча атмосфера під сценом, то два найважніши складніки доброй забави.
***
Watra byłaby niczym bez cudownej publiki i fantastycznych artystów.  Muzyka przy której nogi same rwą się do tańca i wirujący tłum, to dwa główne składniki dobrej zabawy.
Ватряне, котри преферуют активний випочинок могли спpавдити ся на спартакяді...
***
Fani aktywnego wypoczynku mogli zmierzyć się w corocznej spartakiadzie...

Я і иоі кузини, Оксана і Михал, працюєме в обслузі сцени. Од пару років не можеме си виобразити Ватри без праці за кулісами імпрези. Атмосфера вспілного діяня притігат. З року на рік є нас штораз веце. Того рока шерег наших волонтерів засильили між іншима Зоряна з Перемишля і Ксеня з Гданьска, котри вчат ся в Кракові.
***
Ja i moi kuzyni, Oksana i Michał, pracujemy w obsłudze sceny. Od wielu lat nie wyobrażamy sobie Watry bez pracy za kulisami imprezy. Atmosfera wspólnego działania przyciąga. Z roku na rok jest nas coraz więcej. W tym roku szeregi wolontariuszy zasiliły między innymi Zoriana z Przemyśla i Ksenia z Gdańska, które studiują w Krakowie.
Видаріням, котре притягнуло під сцену найвекшу публіку били вибори 
Міс Лемковини 2016.
Ляуреатками конкурсу остали Юля Онишканич з Мокрого, Оля Хмура з Зубжици Дольней і Марiя Сокач з Боднарки.
***
Wydarzeniem, które przyciągnęło pod scenę największą publiczność były wybory
Miss Lemkowyny 2016.
Laureatkami konkursu zostały Julia Onyszkanycz z Mokrego, Ola Chmura z Zubrzycy Dolnej i Maria Sokacz z Bednarki.При вході на Ватру вивішена била мапа, на котрій можна било означити місце, з котрого приіхало ся до Жнині...
***
Przy wejściu na Watrę znajdowała się mapa, na której można było oznaczyć miejsce, z którego się przyjechało do Zdyni...
Підчас фестівалю не могло бракнути змагань в доіню корови, чи дитячого конкурсу співу і рецитацйі. На базарках можна било купити вишиванки, крайки, кривульки, ляльки мотанки і дуже інчих предметів...
Але то што найважніше на Ватрі, то люде. 
Ватра то оказя до спіткань не лем з другами і родином. То тіж оказя до дискусій медже людми о ріжних поглядах і одмінним виді на минуле і майбутнє лемківской  культури.
***
Podczas festiwalu nie zabrakło zmagań w dojeniu krowy czy dziecięcego konkursu śpiewu i recytacji. Na stoiskach z rękodziełem można było kupić wyszywanki, krajki, krywulki, lalki motanki i wiele, wiele innych mniej lub bardziej przydatnych przedmiotów...
Jednak to co najważniejsze na Watrze, to ludzie. Watra to okazja do spotkań nie tylko z przyjaciółmi i rodziną. To też okazja do dyskusji między ludźmi o różnych poglądach i odmiennym spojrzeniu na przeszłość i przyszłość kultury łemkowskiej.